main menu

Home About Services Testimonial Contact

Плетачен цех "Девора". Добре дошли!

Плетачен цех ”Девора” e специализиран в плетене на щрикове, маншети, яки, колани, бандове, яки с ликра, двулицеви якички и щрик с ликра. Всякакви видове допълнителни линейни гарнитури и щрик за якета, спортни комплекти и работно облекло.

Фирмата има възможност да произвежда и различни видове платове, както и триконечна вата.

Knitwear workshop "Devora". Welcome!

Knitwear workshop "Devora" is specialized in knitted additional garments, cuffs, collars, elastic belts, bands, lycra collars, double-faced collars with lycra (elastane). All kinds of extra line fittings and knitted additional garments for jackets, sports kits and work wear.

The company has the capability to produce different types of fabrics using a whole range of yarns for knitting machines, cotton, polyester, blends, acrylic and wool.

За нас/ About us

Плетачен цех “Девора” разполага с много опит, както и голям капацитет поради големия брой плетачни автомати и квалифициран персонал. Изработваме детайли по мостра и с материали на клиента. Специализирани сме в изработката на яки, биета, щрик за якета, колани и маншети за различни видове облекла: тениски, работно облекло, спортни екипи, униформени облекла.

Използваме различни материи - памук, полиестер, акрил, вълна, полиамид, смеси. Специализирани сме в плетене на артикули с еластан(ликра). Притежаваме набор от артикули и цветове на склад. Големи количества и видове прежди на склад, както и различни цветове по заявка. Голям набор от машини от различен клас (файн). Различни видове рибс 1х1, 2х2, 3х3, които да удовлетворим и най-високите изисквания на Вашето производство.

Knitwear workshop "Devora" has many years of experience in the field, as well as high capacity due to a large number of knitting machines and qualified staff. We produce details and samples with materials of the customer. We are specialized in the production of collars, elastic bands for jackets, belts and cuffs for different types of garments: T-shirts, working clothes, sports kits, uniform clothes.

We use different materials - cotton, polyester, acrylic, wool, polyamide, blends. We specialize in knitting articles with elastane (lycra). We have different garments and colors in stock. Large quantities and types of yarn in stock, as well as different colors on request. A wide range of machines of a different class (Gauge). Different types of knitted ribs are possible 1x1, 2x2, 3x3, to satisfy the highest requirements of your production.

Нашите продукти/Our prodicts

Щрик, плетива, колани и бандове

По поръчка на клиента в различни разцветки от ПАН, ПЕК и Памук. Щрик на склад както и по мостри и желание на клиента.

Кnitted additional garments, knits, belts and bands

Custom-made in different shades of Polyacrylic yarn, Polyester yarn and Cotton. Knitted garments in stock as well as sampling according to the client requirements.

Якички и биета от ПЕК и памук

Яки и маншети- сурови или в различни цветове и размери по поръчка на клиента.

Collars and cuffs for t-shirts from polyester and cotton

Raw yarn or in different colors and sizes customized by the client.

Плетива и платове

Изработка на плетива, пуловери. Изработка на плат и триконечна вата.

Knittings and Fabrics

Manufacture of knitwear, sweaters. Manufacture of fabric and additional tricot garments.

Плетачни машини

Плетачен цех ”Девора” разполага с линейно плетачни машини 7, 8 и 10, 12, 14 и 16 файн.

Голям набор от плетачни машини с различни възможности и капацитет.

Knitting machines

Knitting workshop "Devora" has a flatbed knitting machines 7, 8 and 10, 12,14 and 16 Gauge of the brands Shima Seiki and Protti.

A wide range of knitting machines with different capabilities and capacities.

Видео - Двулицеви яки. Плетива/Video - Produsing of Collars with two face sides

Видео - Яки за тениски жакард 14G/Video - Produsing of Collars for T-shirts

Video - Shima Seiki 5x5 Viscose + Lycra

Video - Shima Seiki SFJ202 cotton collars 12G

Контакти:/Contacts:

Плетачен цех "ДЕВОРА"/Knitwear workshop "Devora"

Адрес: 6410 Крепост‎, гр. димитровград, България

Address: 6410 Krepost, Dimitrovgrad, Bulgaria

тел:/tel: 088 752 12 45

тел:/tel: 088 998 11 65

тел:/tel: 088 674 11 45

e-mail: devoratex@abv.bg

e-mail: georgerussev@mail.bg